Ibertrade Foods – för livsmedelsexport till Spanien

Ibertrade Foods ( Stockholm ) i samarbete med

El Sueco   ( Barcelona) 

-Vi hjälper dig som vill finna en lämplig distributör i Spanien. Vi har rätt kontaktnät för livsmedel från Skandinavien. 

Renkött, Kalix löjrom, Lax , Rahms krustader …….

För info om det sortiment vi redan lanserat i Spanien:

följ denna länk

http://elsueco.com/

Kontakta oss via telefon +46 (0) 703775566

eller via  email till info@ibertrade.se